Ara
 • Marmara İşletme Kulübü

‘’Problem çözerek dünyayı değiştirmek.’’

GİRİŞİMCİLİK NEDİR?

Aslına bakılacak olursa girişimcilik için tam ve net bir tanım yapmak pek mümkün

değildir. Kelimenin ilk olarak Orta Çağda kullanılan ve iş yapan anlamı taşıyan

“entreprendere” kelimesinden geldiği biliniyor. Ancak dünya hızla değişirken

girişimciliğin tanımı da değişiyor. Modern girişimciliği şöyle tanımlayabiliriz: ‘’Problem

çözerek dünyayı değiştirmek.’’ Girişimcilik, özellikle de teknolojinin yükselişiyle

günümüzün en popüler konulardan biri haline gelmiş durumda. Teknoloji girişimleri

ile birlikte, çok büyük sermayeler gerekmeden de başarılı bir girişimci olunabileceği

fikri, her geçen gün daha fazla kişiyi girişimci olmaya teşvik ediyor.NEDEN GİRİŞİMCİLİK?

 • Dünyayı değiştirme isteği

 • Bir patron ile çalışmak istememek

 • Esnek çalışma saatleri

 • İstedikleri yerden çalışabilmek

 • Risk alma tutkusu

 • İş bulamamak

 • Kurumsal hayata ayak uyduramamak

 • Kendi paralarını kazanma isteği

 • Kendi işlerinin patronu olma isteği

 • Karar verici konumunda olma isteği


GİRİŞİMCİ KİME DENİR?

Girişimcinin genel olarak sözlük anlamı; ticaret ve sanayi gibi alanlarda belli bir

miktar sermaye koyarak iş yapmaya girişen, kar amacı ile riski üstlenen kişidir. Karlı bir

iş yaratan herkes girişimci tanımına girer ama girişimciler yalnızca iş kuran kişiler

değil, aynı zamanda dünyada değişimi yaratan kişilerdir. Girişimci olan kişi hem para

kazanır ama aynı zamanda ekonomik bir değer üretir. Başka kişilere de istihdam

sağlar.


GİRİŞİMCİDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

 • Hırs

 • Sabır

 • Öğrenme isteği

 • Yaratıcılık

 • İleri Görüşlülük

 • Motivasyon

 • Cesaret ve risk alma

 • Liderlik

 • Yeniliklere açık olma

 • Problem çözme

 • Özgüven

 • Odaklanma

 • Kararlılık

 • Güçlü iletişim

 • Planlama ve organizasyon becerisi

 • Esneklik

 • Finansal bilgi

 • Sorumluluk sahibi olma

 • Yaptığı işi sevme

Girişimci ve girişimcilik örnekleri incelendiğinde bu özelliklerin olduğu

gözlemlenebilir.


GİRİŞİMCİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

 • Şirket stratejisi oluşturmak ve girişim ile hangi pazarlara girileceğine karar vermek,

 • Girişimi finanse edebilecek potansiyel yatırımcılarla görüşmek,

 • Girişim devamlılık sağlayana kadar gelir modellerini sürekli kılmak,

 • Müşterilerin, girişim projelerine ilgi duymasını sağlamak için yeni ürünler ve hizmetler ortaya çıkarabilmek,

 • İş alanını; envanter, insan gücü ve üretim oranı açısından değerlendirerek, bir sistem oluşturmak,

 • Girişimde bulunacağı iş sahasını analiz etmek,

 • Girişimin gelecek yönünü belirlemek için uzun vadeli planlama yapabilmek,

 • Yatırımları, girişimi en aktif hale getirecek şekilde kullanmak.

GİRİŞİMCİLİĞİN TOPLUMSAL FAYDALARI

 • Bireyleri cesaretlendirir, güçlendirir ve toplumsal gelişme sağlar.

 • İş hayatında değişime öncü olurlar.

 • İşsizliğin azalmasında rol oynarlar.

 • Kadınlarımızı da girişimcilik faaliyetlerinin içerisine sürükleyerek, onların da ülke ekonomimize can vermesi, fayda sağlamaktadır.

 • Bölgesel gelişmişlik farkları ortadan kalkar.

 • Girişimcilik ile toplumun istekleri ve öncelikleri algılanarak, bunlar karşılanır.


KISACASI;

GİRİŞİMCİLİK = GİRİŞİMCİ + BİLGİ + FİKİR + EYLEM…

462 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör